Polityka prywatności

 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma ANDAX Anna Bębenek, z siedzibą przy ul. Skalna 6, 32-500 Chrzanów, i posługująca się numerem NIP 628-105-86-25. Kontakt z ANDAX Anna Bębenek w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@hop-sport.pl. 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, firma ANDAX Anna Bębenek przetwarza dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem – cele przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych zostały wyszczególnione poniżej wraz z podstawami prawnymi:

W celu realizacji zamówienia przetwarzamy przez takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • numer NIP,
 • numer zamówienia,
 • wartość zamówienia,
 • nr rachunku bankowego,
 • datę zamówienia,
 • adres,
 • numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez firmę Andax Anna Bębenek i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

W celu dostarczenia zamówionych towarów – Firmom kurierskim, tj.:

 • FEDEX,
 • UPS,
 • SUUS,
 • Poczta Polska,
 • GEIS PL.

W sklepie Hop-Sport jest również możliwość zamówienia transportu firmowego produktów gabarytowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

W celu realizacji płatności – Operatorom:

 • Przelewy24

Wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności zostają wyłącznie w jego bazie i nie są dostępne ani przechowywane przez administratora sklepu Hop-Sport

W celu płatności ratalnej – Operatorom:

 • Santander Consumer Bank S.A.
 • Credit Agricole S.A.

Wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności zostają wyłącznie w jego bazie i nie są dostępne ani przechowywane przez administratora sklepu Hop-Sport.

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • adres - w przypadku odbioru uszkodzonego sprzętu
 • numer rachunku bankowego – w przypadku, gdy dochodzi do zwrotu pieniędzy,
 • numer telefonu,
 • numer zamówienia,
 • NIP,
 • wartość zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. F RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes ( w tym przypadku czynności związane z realizacją usługi i podwyższenia komfortu z nich korzystania).

W celu kontaktu telefonicznego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • numer zamówienia,
 • adres,
 • datę zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. A RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany(a) formą kontaktu telefonicznego.

Informujemy, że rozmowy telefoniczne z Biurem Obsługi Klienta firmy Andax są nagrywane. Rejestracja rozmów odbywa się w celu monitorowania jakości świadczonej usługi i pracy konsultantów, a także w celach statystycznych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane, jak:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres,
 • NIP,
 • adres e-mail,
 • IP,
 • numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO który umożliwia przetwarzanie danych osobowych jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawie uzasadniony interes (w tym przypadku ustalenie, dochodzenie, bronienie przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane, jak:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • numer zamówienia.

W celu zabezpieczenia informacji służących wykazywaniu faktów które mogą służyć w znaczeniu prawnym. Podstawą takiego przetwarzania jest art. 6. Ust. 1. Lit. F RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (tj.: dowieść faktów związanych z realizacją usługi w przypadku gdy zażąda takiej informacji jakiś organ państwowy).

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1. Lit. F RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (administrowanie stroną internetową).

W celu zamieszczenia komentarza na stronie internetowej przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię lub nick,
 • numer IP.

Podstawą przetwarzania jest art. 6. Ust. 1 lit. F a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na postawie dobrowolnej zgody użytkownika.

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres lat 5, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • wartość zamówienia,
 • adres,
 • numer NIP,
 • numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązywania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach (maile systemowe) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,
 • numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi).

W celu kontaktu z Biurem Obsługi Klienta poprzez formularz dostępny na stronie w zakładce Kontakt ("Wyślij wiadomość") oraz poprzez czat („Napisz do nas”), działający w systemie Tawk.to, przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez klienta w celu zapytania związanego z realizacją zamówienia, jego reklamacją, gwarancją, tj.:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • data zamówienia,
 • numer telefonu,
 • numer zamówienia,
 • adres,
 • wartość zamówienia.

Tawk.to to system działający przez wtyczkę służący wyłącznie do obsługi czatu na potrzeby sklepu Hop-Sport. Dane zbierane przez Tawk.to nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.

W celu przesyłania newslettera, informującego o promocjach i innych aktualnościach dot. sklepu Hop-Sport, przetwarzamy takie dane, jak:

 • adres e-mail.

Podstawą przetwarzania jest art. 6. Ust. 1 lit. F a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na postawie dobrowolnej zgody użytkownika.

Newslettery sklepu Hop-Sport wysyłane są przez firmę GetResponse spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, budynek A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984, z którą firma Andax Anna Bębenek, jako Administrator Danych, zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osób, które zapisały się do newslettera sklepu Hop-Sport (Subskrybentów).

GetResponse dokonuje przetwarzania danych osobowych Subskrybentów newslettera Hop-Sport, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów, następuje w zakresie adresu email oraz ewentualnie innych danych Subskrybentów, uznanych przez Andax Anna Bębenek jako niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.

Dane gromadzone i przetwarzane w systemie GetResponse mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności firmy GetResponse https://www.getresponse.pl/email-marketing/Informacje-prawne/polityka-prywatnosci.html 

Ujawnienie danych jest możliwe we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

 1.  Cookies
 1. Andax Anna Bębenek na swojej stronie internetowej www.hop-sport.pl, wykorzystuje tzw. cookies, tzn. informacje tekstowe, zapisywane na komputerze/ urządzeniu mobilnym użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google).

Cookies spełniają poniższe funkcje na stronie:

 • zapewnianie bezpieczeństwa — służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — służą do zapewnienia wydajności działania witryny i sprawnego poruszania się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — pliki cookies zapisują informacje dotyczące sposobu korzystania użytkowników ze strony internetowej. Cookies pomagają ulepszać usługi i wpływają na zwiększenie komfortu korzystania z witryny;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies służą do analizy działań użytkowników, pomagając w dopasowaniu ich do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności, tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia, m.in.: Google Analytics, w celu wyświetlania użytkownikowi trafnych do jego upodobań treści w usługach Google i w całej sieci;
 1. Wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 2. Przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystywanie cookies w urządzeniu – Ustawienie można zmienić w każdej, dowolnej chwili. Można wybrać całkowitą blokadę automatycznej obsługi plików cookies lub też zażądać powiadomień o każdym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować poważnymi problemami w korzystaniu ze strony internetowej, np.: ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez współpracujących reklamodawców, tj.: Cube Group
 5.  Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Hop-Sport źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies w trakcie pobytu w sklepie, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepie Hop-Sport chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka  - informację o tym jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

 

 1. Prawo wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili można tę zgodę wycofać.
 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy:

wysłać maila bezpośrednio do na adres iod@hop-sport.pl lub kliknąć link we wiadomości e-mail (w przypadku newslettera).

 1. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
 1. W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest niezbędne do tego, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

 

Aby skorzystać z usług naszego sklepu, konieczne jest podanie:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • numer NIP,
 • numer zamówienia,
 • adres,
 • numer telefonu.

Bez tego nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi.

 

 1. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych, wymaganych prawem podatkowym, tj.: imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres, numer NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 2. Aby móc się skontaktować z naszym Biurem Obsługi Klienta, konieczne jest podanie swojego numeru telefonu.
 3. Aby móc otrzymywać newsletter, konieczne jest podanie adresu e-mail, na który będą przychodzić wiadomości.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych
 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystywania danych w celu realizacji swoich obowiązków. W niektórych przypadkach dane te będą przekazywane osobom upoważnionym przez nas, współpracownikom, a także innym odbiorcom danych, jak np. kurierzy, banki.
 2. Firma Andax prowadzi również sprzedaż poprzez platformy tj.: 

  Grupa Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,

  Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122 ,00-017 Warszawa

  Carrefour Polska sp.z.o.o. ul.Targowa 72, 03-734 Warszawa

3. Sklep Hop-Sport jest uczestnikiem programów:
a) Ceneo - „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470.


b) Okazje.info: - "Wiarygodne Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Grupę Okazje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-418), Al. Kościuszki 23/25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia pod numerem KRS0000513788, NIP 7252071227 oraz REGON: 101681944. 

4. Trusted Shops: Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

5. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty, jak np.: Facebook, Microsoft, Google – Firmy te posiadają siedziby poza UE, w związku z czym są traktowane w świetle przepisów RODO jako państwa trzecie. Jednak przystąpiły one do programu Privacy Shield więc dają gwarancję przestrzegania wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w UE. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych
 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Umożliwiamy Państwu realizację praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Zgodnie z prawem w wyjątkowych sytuacjach możemy odmówić Państwu spełnienia powyższych uprawnień – Jednak jest to zawsze poprzedzone wnikliwą analizą, np.: w sytuacjach tj.: dochodzenie roszczeń, uzasadnione podstawy przetwarzania które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności.
 3. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 4. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do iod@hop-sport.pl lub kliknięcie linku w wiadomości e-mail, dołączonego na końcu wiadomości (newslettera).

 

 1. Środki techniczne i inne strony internetowe

Firma Andax dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane przed działaniami osób trzecich (sklep Hop-Sport posiada ważny certyfikat SSL, zapewniający ochronę stron internetowych, poufność danych, szyfrowanie dowolnej usługi świadczonej przez Internet). Prosimy, aby również i Państwo zachowali podstawowe zasady bezpieczeństwa – w ramach witryny sklepu Hop-Sport mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, te strony działają w sposób niezależny od naszej firmy. Zalecamy zatem zapoznać się z ich politykami prywatności. Sklep internetowy Hop-Sport nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania innych stron internetowych. Administrator dopełnił wszelkich, przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 24.05.2018r.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: iod@hop-sport.pl

Zostaw numer telefonu,
oddzwonimy!

Zostaw numer telefonu,
oddzwonimy!

Dziękujemy,
zapisaliśmy zgłoszenie. Osoba z odpowiedniego działu skontaktuje się w wybranym czasie.

Zapisz się do Newslettera

Odbierz 30 zł na pierwsze zamówienie

Rabat obowiązuje przy zamówieniu powyżej 300zł

* Jeśli chcesz śledzić promocje w sklepie na bieżąco, podaj swój adres e-mail. Obiecujemy, że nie będziemy zaśmiecać Twojej skrzynki odbiorczej. Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z zapisu do naszego newslettera. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj