Polityka prywatności

 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma ANDAX Anna Bębenek, z siedzibą przy ul. Skalna 6, 32-500 Chrzanów, i posługująca się numerem NIP 628-105-86-25. Kontakt z ANDAX Anna Bębenek w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@hop-sport.pl. 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, firma ANDAX Anna Bębenek przetwarza dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem – cele przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych zostały wyszczególnione poniżej wraz z podstawami prawnymi:

- w celu realizacji zamówienia przetwarzamy przez takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • numer NIP,
 • numer zamówienia,
 • wartość zamówienia,
 • nr rachunku bankowego,
 • datę zamówienia,
 • adres,
 • numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez firmę Andax Anna Bębenek i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

- w celu dostarczenia zamówionych towarów – Firmom kurierskim, tj.:

 • UPS,
 • SUUS,
 • DPD.

W sklepie Hop-Sport jest również możliwość zamówienia transportu firmowego produktów wielkogabarytowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

- w celu realizacji płatności – Operatorom:

 • Przelewy24

Wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności zostają wyłącznie w jego bazie i nie są dostępne ani przechowywane przez administratora sklepu Hop-Sport.

- w celu płatności ratalnej – Operatorom:

 • Credit Agricole S.A.

Wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności zostają wyłącznie w jego bazie i nie są dostępne ani przechowywane przez administratora sklepu Hop-Sport.

- w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • adres - w przypadku odbioru uszkodzonego sprzętu
 • numer rachunku bankowego – w przypadku, gdy dochodzi do zwrotu pieniędzy,
 • numer telefonu,
 • numer zamówienia,
 • NIP,
 • wartość zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. F RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes ( w tym przypadku czynności związane z realizacją usługi i podwyższenia komfortu z nich korzystania).

- w celu kontaktu telefonicznego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • numer telefonu,
 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • numer zamówienia,
 • adres,
 • datę zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. A RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany(a) formą kontaktu telefonicznego.

Informujemy, że rozmowy telefoniczne z Biurem Obsługi Klienta firmy Andax są nagrywane. Rejestracja rozmów odbywa się w celu monitorowania jakości świadczonej usługi i pracy konsultantów, a także w celach statystycznych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

- w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane, jak:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres,
 • NIP,
 • adres e-mail,
 • IP,
 • numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO który umożliwia przetwarzanie danych osobowych jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawie uzasadniony interes (w tym przypadku ustalenie, dochodzenie, bronienie przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

- w celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane, jak:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • numer zamówienia.

Celem zabezpieczenia informacji służących wykazywaniu faktów które mogą służyć w znaczeniu prawnym. Podstawą takiego przetwarzania jest art. 6. Ust. 1. Lit. F RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (tj.: dowieść faktów związanych z realizacją usługi w przypadku gdy zażąda takiej informacji jakiś organ państwowy).

- w celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1. Lit. F RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (administrowanie stroną internetową).

- w celu zamieszczenia komentarza na stronie internetowej przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię lub nick,
 • numer IP.

Podstawą przetwarzania jest art. 6. Ust. 1 lit. F a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na postawie dobrowolnej zgody użytkownika.

- w celu zapisania konfiguracji wybranego zestawu siłowego, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail.

Podstawą przetwarzania jest art. 6. Ust. 1 lit. F a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na postawie dobrowolnej zgody użytkownika. 

W tym przypadku podany dobrowolnie przez użytkownika adres e-mail służy tylko i wyłącznie do jednorazowego wysłania informacji z zapisaną konfiguracją sprzętów siłowych. Po wysłaniu niniejszej informacji adres e-mail zostanie skasowany i nie będzie przechowywany przez administratora sklepu Hop-Sport.

- w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres lat 5, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • wartość zamówienia,
 • adres,
 • numer NIP,
 • numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązywania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

- w celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach (maile systemowe) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,
 • numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi).

- w celu kontaktu z Biurem Obsługi Klienta poprzez formularz dostępny na stronie w zakładce Kontakt ("Wyślij wiadomość") oraz poprzez czat („Napisz do nas”), działający w systemie Tawk.to, przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez klienta w celu zapytania związanego z realizacją zamówienia, jego reklamacją, gwarancją, tj.:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • data zamówienia,
 • numer telefonu,
 • numer zamówienia,
 • adres,
 • wartość zamówienia.

Tawk.to to system działający przez wtyczkę służący wyłącznie do obsługi czatu na potrzeby sklepu Hop-Sport. Dane zbierane przez Tawk.to nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.

- w celu przesyłania newslettera, informującego o promocjach i innych aktualnościach dot. sklepu Hop-Sport, przetwarzamy takie dane, jak:

 • adres e-mail.

Podstawą przetwarzania jest art. 6. Ust. 1 lit. F a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na postawie dobrowolnej zgody użytkownika.

Newslettery sklepu Hop-Sport wysyłane są przez firmę GetResponse spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, budynek A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984, z którą firma Andax Anna Bębenek, jako Administrator Danych, zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych osób, które zapisały się do newslettera sklepu Hop-Sport (Subskrybentów).

GetResponse dokonuje przetwarzania danych osobowych Subskrybentów newslettera Hop-Sport, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Powierzenie przetwarzania danych Subskrybentów, następuje w zakresie adresu email oraz ewentualnie innych danych Subskrybentów, uznanych przez Andax Anna Bębenek jako niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.

Dane gromadzone i przetwarzane w systemie GetResponse mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności firmy GetResponse https://www.getresponse.pl/email-marketing/Informacje-prawne/polityka-prywatnosci.html 

Ujawnienie danych jest możliwe we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

 1.  Cookies
 1. Andax Anna Bębenek na swojej stronie internetowej www.hop-sport.pl, wykorzystuje tzw. cookies, tzn. informacje tekstowe, zapisywane na komputerze/ urządzeniu mobilnym użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google).

Cookies spełniają poniższe funkcje na stronie:

 • zapewnianie bezpieczeństwa — służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — służą do zapewnienia wydajności działania witryny i sprawnego poruszania się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — pliki cookies zapisują informacje dotyczące sposobu korzystania użytkowników ze strony internetowej. Cookies pomagają ulepszać usługi i wpływają na zwiększenie komfortu korzystania z witryny;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies służą do analizy działań użytkowników, pomagając w dopasowaniu ich do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności, tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia, m.in.: Google Analytics, w celu wyświetlania użytkownikowi trafnych do jego upodobań treści w usługach Google i w całej sieci;
 1. Wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 2. Przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają wykorzystywanie cookies w urządzeniu – Ustawienie można zmienić w każdej, dowolnej chwili. Można wybrać całkowitą blokadę automatycznej obsługi plików cookies lub też zażądać powiadomień o każdym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może skutkować poważnymi problemami w korzystaniu ze strony internetowej, np.: ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez współpracujących reklamodawców, tj.: Cube Group
 5.  Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Hop-Sport źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies w trakcie pobytu w sklepie, ale po zakończeniu odwiedzin w sklepie Hop-Sport chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka  - informację o tym jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

 

 1. Prawo wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili można tę zgodę wycofać.
 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu należy:

wysłać maila bezpośrednio do na adres iod@hop-sport.pl lub kliknąć link we wiadomości e-mail (w przypadku newslettera).

 1. Do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
 1. W niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest niezbędne do tego, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

 

Aby skorzystać z usług naszego sklepu, konieczne jest podanie:

 • imię i nazwisko / nazwa firmy,
 • adres e-mail,
 • numer NIP,
 • numer zamówienia,
 • adres,
 • numer telefonu.

Bez tego nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi.

 

 1. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych, wymaganych prawem podatkowym, tj.: imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres, numer NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 2. Aby móc się skontaktować z naszym Biurem Obsługi Klienta, konieczne jest podanie swojego numeru telefonu.
 3. Aby móc otrzymywać newsletter, konieczne jest podanie adresu e-mail, na który będą przychodzić wiadomości.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych
 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystywania danych w celu realizacji swoich obowiązków. W niektórych przypadkach dane te będą przekazywane osobom upoważnionym przez nas, współpracownikom, a także innym odbiorcom danych, jak np. kurierzy, banki.
 2. Firma Andax prowadzi również sprzedaż poprzez platformy tj.: 
  • Grupa Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,
  • Empik S.A., ul. Marszałkowska 104/122 ,00-017 Warszawa
  • Carrefour Polska sp.z.o.o. ul.Targowa 72, 03-734 Warszawa
 3. Sklep Hop-Sport jest uczestnikiem programów:

Ceneo - „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470.

Program ten polega na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Ceneo Sp. z o.o. – tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Kupującego – ankiety, która służy uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji i zakupionego produktu oraz na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl tejże opinii, wyrażonej przez Kupującego.

Przekazanie danych osobowych Kupującego, w tym adresu e-mail, do Ceneo Sp. z o.o. i przetwarzanie ich przez Ceneo Sp. z o.o. następuje wyłącznie za uprzednią zgodą Kupującego. Ceneo Sp. z o.o. przetwarza dane Kupującego, który wyraził na to zgodę, wyłącznie w celu jednorazowego wysłania ankiety służącej uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz w celu zamieszczaniu tejże opinii w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl.

Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ceneo Sp. z o.o., należy zgłosić swoją prośbę bezpośrednio do Ceneo Sp. z o.o. - http://info.ceneo.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

4. Trusted Shops: Na naszej stronie znajduje się zintegrowany Trusted Shops Trustbadge, który służy do wyświetlania naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych opinii o zakupach w naszym sklepie, a także do prezentacji oferty produktów Trusted Shops dostępnych dla kupujących po dokonaniu zamówienia w naszym sklepie.

Powyższe służy ochronie naszego przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym funkcjonowaniu naszej oferty na rynku. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera, zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Ww. dane dostępowe nie podlegają analizie i są automatycznie nadpisywane w terminie siedmiu dni od zamknięcia strony.

Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu zamówienia dobrowolnie zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje porozumienie zawarte przez Państwa z Trusted Shops.

5. Korzystamy z usług narzędzia Hotjar (dane adresowe firmy: Hotjar Ltd, St Julian’s Business Centre; 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta, Europe). Działanie narzędzia Hotjar opiera się na obserwowaniu i zapisywaniu informacji odnośnie zachowania użytkowników odwiedzających witryne sklepu Hop-Sport.

Zapisywane informacje to sposób poruszania się użytkowników po witrynie internetowej sklepu, adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, pliki Cookies, itp. Dzięki tym informacjom możemy stale ulepszać poziom użyteczności witryny internetowej naszego sklepu. Informacje zebrane przez Hotjar są anonimowe, uniemożliwiają ustalenie tożsamości użytkownika, służą tylko i wyłącznie do poprawiania działania naszego sklepu.

Każdy użytkownik w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z zapisywania i przechowywania swoich danych przez Hotjar klikając w ten link https://www.hotjar.com/opt-out.

6. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty, jak np.: Facebook, Microsoft, Google – Firmy te posiadają siedziby poza UE, w związku z czym są traktowane w świetle przepisów RODO jako państwa trzecie. Jednak przystąpiły one do programu Privacy Shield więc dają gwarancję przestrzegania wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w UE. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych
 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Umożliwiamy Państwu realizację praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Zgodnie z prawem w wyjątkowych sytuacjach możemy odmówić Państwu spełnienia powyższych uprawnień – Jednak jest to zawsze poprzedzone wnikliwą analizą, np.: w sytuacjach tj.: dochodzenie roszczeń, uzasadnione podstawy przetwarzania które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności.
 3. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 4. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do iod@hop-sport.pl lub kliknięcie linku w wiadomości e-mail, dołączonego na końcu wiadomości (newslettera).

 

 1. Środki techniczne i inne strony internetowe

Firma Andax dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane przed działaniami osób trzecich (sklep Hop-Sport posiada ważny certyfikat SSL, zapewniający ochronę stron internetowych, poufność danych, szyfrowanie dowolnej usługi świadczonej przez Internet). Prosimy, aby również i Państwo zachowali podstawowe zasady bezpieczeństwa – w ramach witryny sklepu Hop-Sport mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, te strony działają w sposób niezależny od naszej firmy. Zalecamy zatem zapoznać się z ich politykami prywatności. Sklep internetowy Hop-Sport nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania innych stron internetowych. Administrator dopełnił wszelkich, przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 24.05.2018r.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: iod@hop-sport.pl

Zostaw numer telefonu,
oddzwonimy!

Zostaw numer telefonu,
oddzwonimy!

Dziękujemy,
zapisaliśmy zgłoszenie. Osoba z odpowiedniego działu skontaktuje się w wybranym czasie.